Search

Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf

Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf Gra do druku
:Number of Cards:Number of cards to generate and include in the Full PDF. The Preview button will always generate only 1 card.
Currently up to 500 cards is supported. If you need more, let us know.
:Print Call List:Select Yes to include caller card in the Full PDF.
:Paper Size:Printer paper size.
:Paper Orientation:How to print on paper, ie paper orientation. Printed cards might look better one way or the other.
:Karty na stronę (Kolumny x Wiersze):Arrangement of cards on each page of paper.
:Card Hor. Margin:Horizontal margin on left and right sides of each card.
:Card Ver. Margin:Vertical margin on top and bottom sides of each card.
:Ink Saver:Colors: Removes background to save ink for printing.
B&W: Removes background & changes colors to black & white to save ink for printing.
:Empty Space:Select amount of empty space to keep in each cell for participants to write something.
This feature is also called human bingo, people bingo, social bingo, get-to-know bingo or ice breaker bingo.


Podobne karty Bingo: , Fathers Day
Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf Gra

Możesz łatwo dostosować to "Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf" grę, klikając przycisk Modyfikuj powyżej. Możesz dostosować Number Bingo, Word Bingo, Quiz Bingo; Rozmiar siatki, kolory, tło itp.; Tekst tytułu, kolory, tło itp.; i wiele więcej.

Jak grać "Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf"?

 1. Rozpocznij od pobrania pliku PDF "Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo" klikając przycisk Pełny plik PDF powyżej.
 2. Otwórz plik PDF i wydrukuj go.
 3. W przypadku losowego losowania możesz wydrukować kolejną kopię listy połączeń, wyciąć, złożyć, a następnie losowo narysować je w czasie gry.
 4. Wytnij karty bingo w miejscach nacięć, jeśli na stronie znajduje się więcej niż 1 karta bingo.
 5. Rozdaj jedną kartę każdemu graczowi. Do znakowania można używać markerów, pisaków, ołówków lub kredek. Kredki są najtańsze.
 6. Wybierz jedną osobę, która będzie dzwoniąca. Jeśli grasz w małej grupie, osoba dzwoniąca może również grać przy użyciu własnej karty Bingo.
 7. Rozmówca rozpoczyna grę, wybierając losowo słowo z listy rozmów i ogłaszając je wszystkim graczom.
 8. Gracze sprawdzają swoje karty, aby zobaczyć, czy mają wywołane słowo. Jeśli tak, zaznaczają to słowo.
 9. Pierwszy gracz, który ułoży poziomą, pionową lub ukośną linię zaznaczonych słów, krzyczy „Bingo!” i wygrywa grę.
 10. Rozmówca sprawdza, czy zaznaczone słowa tworzą poprawną linię zgodnie z kartą Bingo i listą połączeń.
 11. Możesz grać wieloma wzorami lub z pełnym zaciemnieniem karty w przypadku rozszerzonej gry.

To "Nieograniczony kreator niestandardowych kart Bingo Karty Darmowe Pdf" Gra zawiera następujące elementy Words or Phrases: .

Warunki korzystania | Polityka prywatności | Kontakt
© 2024 bingocardsfree.com